Δρ. Ελισάβετ Προδρόμου

Η Δρ. Ελισάβετ Προδρόμου είναι μέλος ΔΕΠ στο The Fletcher School του Πανεπιστημίου Tufts, όπου διευθύνει την Πρωτοβουλία για την Θρησκεία, το Δίκαιο και την Διπλωματία.

Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου

Πρόεδρος Επιτροπής Οικουμενικού Ελληνισμού
Ο Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου είναι Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ ε.τ. Σπούδασε οικονομικά στην Ελλάδα και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διπλωματία, στην Διπλωματική Ακαδημία της Βιέννης στην Αυστρία.