ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων (Foreign Affairs Institute, FAINST) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κομματικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δεξαμενή σκέψης και εκδοτικός μηχανισμός.

Στόχος του είναι να αποτελεί μια χρήσιμη πηγή για τα μέλη του, τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, τα στελέχη των επιχειρήσεων, τους δημοσιογράφους, τους ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές, τους κοινωνικούς και θρησκευτικούς ηγέτες, καθώς και για κάθε άλλον ενδιαφερόμενο πολίτη, προκειμένου να τους βοηθά να κατανοούν καλύτερα τον κόσμο και τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και άλλες χώρες.

Το Ινστιτούτο Εξωτερικών υποθέσεων δεν υιοθετεί θεσμικές θέσεις σε θέματα πολιτικής. Σκοπός μας είναι να υπάρχει μια διαρκής συζήτηση που να τροφοδοτεί την ανάγκη των πολιτών να έχουν μια καλύτερη κατανόηση του κόσμου.