Έκθεση του Αντιστράτηγου ε.α. Ιπποκράτη Δασκαλάκη για την κατάσταση της στελέχωσης των ενόπλων δυνάμεων και ειδικά του ελληνικού Στρατού Ξηράς, την διάρκεια της θητείας των κληρωτών και τις δυνατότητες εκπαιδεύσεώς τους, τον ρόλο των εφέδρων αλλά και το ζήτημα της στράτευσης των γυναικών.

Το κείμενο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

Η έκθεση σε μορφή pdf μπορεί να βρεθεί εδώ: