Έκθεση της Όλγας Τσουκαλά σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και την οριοθέτησή τους. Η συγγραφέας, εκτός από τα ισχύοντα στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, περιγράφει τις οριοθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και φωτίζει τις τουρκικές διεκδικήσεις στον ίδιο χώρο, υπό το πρίσμα των μαξιμαλιστικών τουρκικών φιλοδοξιών για την οικοδόμηση της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Το κείμενο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

Η έκθεση σε pdf μπορεί να βρεθεί εδώ: