Έκθεση του Δημήτρη Μελισσάρη για την γερμανική εξωτερική πολιτική έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των άλλων δυνάμεων της Ευρώπης στην εποχή πριν από την έκρηξη του Μεγάλου Πολέμου, δηλαδή την περίοδο 1988-1914. Η γνώση των επιλογών της εποχής εκείνης εξηγεί πολλά από τα σημερινά φαινόμενα της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας.

Το κείμενο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

Η έκθεση σε pdf μπορεί να βρεθεί εδώ: