Έκθεση της Νίκης Μουσαδάκου σχετικά με το ιστορικό και γεωπολιτικό πλαίσιο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στο Αιγαίο Πέλαγος, από το 1923 ως σήμερα. Η έμφαση δίδεται στις ελληνικές κοινότητες της Ίμβρου και της Τενέδου που ξεριζώθηκαν, στην αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου όπως ζητούν οι Τούρκοι, στην κρίση των Ιμίων το 1996 και τον τουρκικό αναθεωρητισμό.

Το κείμενο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

Η έκθεση σε μορφή pdf μπορεί να βρεθεί εδώ: