Ο Νικόλαος Μπαλάσκας είναι Πολιτικός Επιστήμων & Διεθνολόγος, είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στις “Διεθνείς Σχέσεις & Πολιτικές με Κατεύθυνση τη Διακυβέρνηση”, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στην “Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική” του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Είναι κάτοχος πτυχίων Θεολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Λογιστικής από το Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.