Ο Νικόλαος Γ. Σαμπάτης είναι οικονομολόγος και ασκ. Ορκωτός Ελεγκτής. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει παρακολουθήσει το διετές μεταπτυχιακό δίπλωμα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ενώ κατέχει Δίπλωμα στις Διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και Δίπλωμα στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό υπό τη συνεργασία των MIT Sloan School of Management και Columbia Business School.

Έχει εργασθεί για περισσότερα από επτά έτη ως ασκ. Ορκωτός Ελεγκτής σε κορυφαία, παγκοσμίως, ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία με εξειδίκευση στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές και στη φαρμακευτική βιομηχανία. Στο διάστημα αυτό πραγματοποίησε ελέγχους ως εξωτερικός ή εσωτερικός ελεγκτής με βάση τα ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, τα διεθνή και τα αμερικάνικα, σε ομίλους επιχειρήσεων, πολλοί εκ των οποίων είναι εισηγμένοι στα χρηματιστήρια της Αμερικής, της Αγγλίας, της Ελβετίας της Κίνας και της Ελλάδος.

Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά και, τέλος, είναι συνδημιουργός και παρουσιαστής του Ντοκιμαντέρ «Citizend» στο οποίο αναλύονται οι σημαντικότερες παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, καθώς και πιθανές στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους.