Η Αλεξάνδρα Στεφάνοβα είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. Δραστηριοποιείται πάνω από 15 έτη στον τομέα της ενέργειας με σημαντική εμπειρία στην διαχείριση έργων ΑΠΕ και φυσικού αερίου. Έχει εργαστεί για πολυεθνικές εταιρείες στο εξωτερικό, ενώ έχει επίσης διατελέσει και στέλεχος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία προγράμματα executive training πάνω σε τομείς ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε αναδυόμενες οικονομίες (Harvard Business School), Policy Analysis (Berkeley), ρύθμιση αγορών φυσικού αερίου (Florence School of Regulation) και Clean Power Integration (Imperial College London).

Εκτός από την Ελληνική, μιλά Αγγλικά, Βουλγαρικά και Ισπανικά.