Ο Άγις-Γεώργιος Δίγκας είναι Διδάκτωρ Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Ανάλυσης Κινδύνου στις Διεθνείς Σχέσεις από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθώς και κάτοχος ΜΒΑ στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι επίσης ερευνητικός συνεργάτης και επίκουρος λέκτορας στο ΕΚΠΑ.

Έχει εργαστεί στην Grant Thornton Greece ενώ σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.).