Ο Θεμιστοκλής Ζ. Ζανίδης είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Πτυχιούχος του τμήματος Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Διεθνώνκι Ευρωπαϊκών Σπουδών με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Παράλληλα είναι δοκ. ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στον τομέα Στρατηγική Κουλτούρα Ελλάδας-Τουρκίας. Επιπροσθέτως, σπουδάζει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA in Political Science (United Nations and Global Policy Studies) του Πανεπιστημίου Rutgers στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης είναι δοκ. μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών επιστημόνων (ΕΟΠΕ) κι αρθρογραφεί τακτικά σε περιοδικά, ιστοσελίδες και blog για θέματα που άπτονται των Διεθνών Σχέσεων.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι: Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική, Ηγεμονικός Ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας, Στρατηγική Κουλτούρα Ελλάδας, Τουρκίας, Κίνας.

Τα άρθρα του βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.tzanidis.online/ .