Ο Ιωάννης Λ. Κωνσταντόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων – Οικονομικής Διπλωματίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Επίσης, διδάσκει στη Διακλαδική Σχολή Πληροφοριών – ΔΙ.ΣΧ.ΠΛΗ. του ΓΕΕΘΑ (2012-2020), στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου (Α.Σ.Π.) της Π.Α. (πρώην Σχολή Διοίκησης Επιτελών Π.Α. – Σ.Δ.Ι.ΕΠ. Π.Α.) (περίοδος 2012-2020), στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας – Σ.Ε.Α. της Ελληνικής Αστυνομίας (2010-2020), ενώ έχει διδάξει στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου – Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. (2009-2014) και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας – Σ.ΕΘ.Α. (2009-2011, 2014).  Τα κύρια ερευνητικά πεδία ενασχόλησής του είναι: Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγικές Σπουδές, Οικονομική Διπλωματία, Πληροφόρηση (Intelligence). Έχει στο ενεργητικό του πολλές δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς Σχέσεις, τη Στρατηγική και την Ασφάλεια» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), ενώ έχει διδάξει επίσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου (2009-2012) και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2018). 

Στις δημοσιεύσεις του συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

Τα κύρια ερευνητικά πεδία ενασχόλησής του είναι: Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγικές Σπουδές, Οικονομική Διπλωματία, Πληροφόρηση (Intelligence).