Έδρα: Λ. Αλεξάνδρας 91, Τ.Κ. 11474

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130-255870

E-mail: [email protected]