Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσιοποίησε μελέτη του σχετικά με την αρνητική επίδραση που θα έχει το lockdown λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Οργανισμός υπολόγισε την ζημιά που προκαλείται στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν των χωρών του G-7 αλλά και μια σειρά επιλεγμένων ανεπτυγμένων και υπό ανάπτυξη χωρών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. 

Οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις από μια μείωση της δραστηριότητας πάνω από 50% και ως 100% σε διαφόρους τομείς, φαίνεται να πλήττουν περισσότερο από όλες τις χώρες την Ελλάδα, καθώς η οικονομία της χώρας μας βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό και τους συναφείς με ατόν κλάδους. Έτσι, οι προβολές του ΟΟΣΑ δείχνουν προσωρινή μείωση του ελληνικού ΑΕΠ έως και περίπου 35%. Το τελικό μέγεθος θα εξαρτηθεί από τον πόσο χρόνο θα ισχύσουν τα περιοριστικά μέτρα που επιβραδύνουν ή και διακόπτουν την δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Έτσι, οι πρόσφατες δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΟΟΣΑ, Angel Gouria, σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου “Σχεδίου Μάρσαλ” αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η εισαγωγή και τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης μπορούν να διαβαστούν από το πρωτότυπο στα αγγλικά, εδώ.

Επίσης, μια άλλη συνολικότερη ανάλυση του ΟΟΣΑ για τις οικονομικές επιπτώσεις από την επιδημία COVID-19, που δημοσιοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2020, μπορεί να διαβαστεί στα αγγλικά από εδώ.