«Το πλήρωμα της Εκκλησίας αυτές τις ημέρες ζει για ακόμα μία φορά τη μεγάλη θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θυσία από την οποία απορρέουν η θεραπεία, ο αγιασμός και η σωτηρία του ανθρώπου», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρχιμανδρίτης Αρίσταρχος Γκρέκας, κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Και συνεχίζει… «Ο Σταυρός του Κυρίου προτυπώνεται στην έρημο με την ύψωση του χάλκινου όφεως, όπου όσοι τον ατένιζαν θεραπεύονταν από το δηλητήριο των όφεων.

Η Σταύρωσή Του αποτελεί το τεκμήριο της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Επάνω στον Σταυρό συντελείται η θυσία, όπου ο Βασιλεύς της Δόξης σταυρώνεται και με το αίμα του εξαγοράζει και χαρίζει στον άνθρωπο την αιώνια ζωή στη Bασιλεία του.

Στον Σταυρό εκδηλώνεται το θέλημα του Πατρός, για τη θεραπεία και τη σωτηρία του ανθρώπου, αναφέρει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι η δόξα του Μονογενούς που θυσιάζεται από την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Ο Ιησούς με τη Σταύρωσή του “ανείλε την αμαρτίαν”, μύρια αγαθά χορήγησε σε εμάς, “καθάρσιον της οικουμένης εγένετο”, έγινε η καταλλαγή χρόνιας έχθρας, άνοιξαν οι πύλες του Ουρανού, τους μισουμένους τους έκαμε φίλους, “την ημετέραν φύσιν στον ουρανόν επανήγαγεν, εν δεξιά του θρόνου εκάθισε”.

Εκεί παρών είναι ο κάθε άνθρωπος και δοκιμάζεται η προαίρεσή του. Ο έχων αγαθή προαίρεση και μετάνοια θα αναφωνήσει “Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου” και θα ακούσει από τον Κύριο “Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ εμού έση εν τω παραδείσω” και θα σωθεί.

Αυτός που θα ακολουθεί τον Κύριο ακόμα και στον Σταυρό θα θεραπευθεί από τα πάθη και τις κακές επιθυμίες, ώστε να ακούσει μέσα του “δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι κα’ ‘γώ αναπαύσω υμάς άρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς και μάθετε απ’ εμού ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστίν”».

Ως ευγνώμων ληστής ο καθένας μας ας αναφωνήσει: “Μνήσθητί μου Κύριε, εν τη Βασιλεία σου” και ο Σταυρός Σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, έγινε η πηγή της ζωής και της αναστάσεως για τον πιστό λαό σου στηριγμένοι με απόλυτη πεποίθηση και εμπιστοσύνη επάνω σ’ αυτόν, υμνολογούμε Εσένα τον Αναστάντα εκ νεκρών Θεό μας και σε παρακαλούμε να μας ελεήσης, “Ο Σταυρός σου, Κύριε, ζωή και ανάστασις υπάρχει τω λαώ σου και επ’ αυτώ πεποιθότες σε τον αναστάντα Θεόν ημών υμνούμεν ελέησον ημάς”».

ΠΗΓΗ: ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

https://www.amna.gr/home/article/450298/Archimandritis-Ar-Gkrekas-Tekmirio-tis-agapis-tou-Theou-gia-ton-anthropo-i-Staurosi-