Μια συζήτηση με τα στελέχη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας για τις Ανθρωπιστικές Προκλήσεις και την ασθένεια COVID-19. Παρακολουθούν και συμμετέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας (ECI).