Το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων, οργάνωσε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 μια συζήτηση για την Λιβύη στην αγγλική γλώσσα, και ιδιαίτερα για τις επερχόμενες εκλογές, την κατάσταση της χώρας και την θέση της στην περιοχή, στην Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή γενικότερα.

Βασικός ομιλητής ήταν ο Dr Aref Ali Nayed, προεδρικός υποψήφιος και πρόεδρος του  Ihya Libya Party. Επίσης συμμετείχε η κα Aya Burweila από το European Public Law Organization.

Την συζήτηση συντόνισε ο Πρέσβυς ε.τ. Θεόδωρος Θεοδώρου.

Την επικοινωνιακή υποστήριξη ανέλαβαν το www.foreignaffairs.gr και το www.tribune.gr

Την συζήτηση μπορεί να παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί ΕΔΩ.