Έκθεση του Δρ Ιωάννη Ε. Κωτούλα σχετικά με το πώς η Ρωσία χρησιμοποιεί την θρησκεία για την εξωτερική πολιτική της και ποια πρέπει να είναι η αντίδραση σε αυτό.

Το κείμενο είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα.

Η έκθεση σε μορφή pdf  μπορεί να βρεθεί εδώ: Report no 5