Έκθεση του Δημήτρη Μελισσάρη για την γερμανική εξωτερική πολιτική έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των άλλων δυνάμεων της Ευρώπης στην εποχή πριν από την έκρηξη του Μεγάλου Πολέμου, δηλαδή την περίοδο 1988-1914. Η γνώση των επιλογών της εποχής εκείνης εξηγεί πολλά από τα σημερινά φαινόμενα της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας.

Read more

Έκθεση της Νίκης Μουσαδάκου σχετικά με το ιστορικό και γεωπολιτικό πλαίσιο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στο Αιγαίο Πέλαγος, από το 1923 ως σήμερα. Η έμφαση δίδεται στις ελληνικές κοινότητες της Ίμβρου και της Τενέδου που ξεριζώθηκαν, στην αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου όπως ζητούν οι Τούρκοι, στην κρίση των Ιμίων το 1996 και τον τουρκικό αναθεωρητισμό.

Read more

2/2